Se introfilm för lärare

 

Se introfilm för elever

 

Se introfilm för handledare

 

     

Följande information kommer att finnas tillgänglig för elev, lärare och handledare.

På den webbaserade loggboken kommer det även att finnas
informationsmaterial, steg-för-steg beskrivningar och tips på
hur alla enklast kommer igång och använder sig av loggboken.

Lärare Elev Handledare
Om APL, Arbetsplatsförlagt lärande (pdf) Om APL, Arbetsplatsförlagt lärande (pdf) Om APL, Arbetsplatsförlagt lärande (pdf)
Om APL-Loggbok (pdf) Om APL-Loggbok (pdf) Om APL-Loggbok (pdf)
     
     
     
     
     
Steg-för-steg (en APL-vecka)

Uppstart av ny APL-Vecka

Elev fyller tillsammans med lärare och handledare i veckans mål.


Dagbok

Elev fyller i dagbok med moment, tider och kommentarer.


Veckoutvärdering, elev

Elev utvärderar sin vecka och meddelar sin handledare om att veckan är ifylld.


Veckoutvärdering, handledare

Handledare går igenom veckan med elev och utvärderar elevens prestationer, lämnar kommentar till lärare samt signerar veckan.


Lärarsignatur

Lärare blir informerad av handledare/elev om att en APL-Vecka är ifylld. Lärare signerar veckan.


Exportera vecka

Kom ihåg att exportera varje APL-vecka som PDF.
Handelsrådet ansvarar inte för att lagra eller spara genomförda veckor.